top of page

Kaizen (Îmbunătățire continuă)

Updated: Oct 7, 2021

Kaizen este unul dintre principiile de bază ale Lean (Sistemul de producție Toyota), o provocare permanentă pentru îmbunătățirea continuă și un singur cuvânt care însumează sloganul "Always a Better Way" al Toyota.


Kaizen (Română: Îmbunătățire continuă): O filozofie care ajută la asigurarea calității maxime, eliminarea pierderilor și a risipei și creșterea eficienței, atât în ​​ceea ce privește echipamentele, cât și procesele de lucru.


Îmbunătățirile generate prin kaizen ajută la maximizarea productivității la fiecare loc de muncă și la reducerea costurilor. Acumularea în timp a acestor îmbunătățiri punctuale generează o valoare impresionantă pentru organizații.
Precondiția pentru kaizen este munca standardizată (respectarea întocmai a procedurilor de lucru) care permite angajaților să identifice rapid problemele.


În cadrul sistemului de producție Toyota, operatorii fiecărui post de lucru sunt încurajați să identifice zonele de îmbunătățire și să sugereze soluții practice. Astfel, activitățile kaizen pornesc chiar de la ei și merg în sus către toate nivelurile organizației, până la top management.


Activitățile kaizen cu privire la orice proces încep încă de timpuriu și continuă pe toată durata de existență a acestuia, contribuind permanent la reducerea impactului inamicilor procesului și creșterea performanței. 

Ai încercat Biblioteca digitală interactivă Lean | Gemba Partners? Găsești acolo materiale în limba română despre gândirea, metodologia și instrumentele Lean pentru îmbunătățire continuă. Ai 7 zile acces gratuit!

 

796 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page